EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego - badania przesiewowe
Badania satysfakcji pacjentów
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Badania profilaktyczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ENDOMEDICA w Zgierzu bierze uddział w Programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Kolonoskopia wykonywana w ramach tej ogólnokrajowej akcji profilaktycznej jest bezpłatna zarówno dla osób poddających się badaniu jak i lekarzy na nie kierujących. Badania będą wykonywane ambulatoryjnie. W razie konieczności polipy jelita grubego o średnicy do 10 mm będą usuwane w czasie pierwszego badania przesiewowego.

Celem programu jest:

 • zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania,

 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),

 • zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków raka,

 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego,

 • obniżenie kosztów leczenia raka poprzez:

  • zwiększenie liczby leczonych przypadków raka jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania choroby w stosunku do liczby leczonych przypadków leczenia raka jelita grubego w stadiach zaawansowanych,

  • usuwanie stanów przedrakowych.

Do badań kwalifikują się:

 • wszystkie osoby w wieku 55-64 lat bez objawów raka jelita grubego, które otrzymały zaproszenie z Ministerstwa Zdrowia.

Osoby nie mogące brać udziału w Programie:

 • które przebyły kolonoskopię w ostatnich 10 latach,
 • z istotnymi klinicznie chorobami mogącymi zwiększać ryzyko kolonoskopii (zaburzenia krzepnięcia, niewydolność krążenia, wieńcowa czy oddechowa).

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Biurem Programu pod numerem (42) 279-79-71 w godzinach: pn. 14-18, wt. i czw. 9-14, pt. 12-18.

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt