EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Jakość
Certyfikaty i wyróżnienia
Rekomendacje
Str. główna Kontakt  

Jakość

Podstawowym i najważniejszym celem personelu NZOZ EndoMedica jest uzyskanie zadowolenia pacjentów przez taką realizację świadczeń medycznych, która pozwala na spełnienie oczekiwań pacjenta. Dla dobra naszych pacjentów wdrożyliśmy system zarządzania jakością. System obejmuje całą organizację i wszystkie komórki odpowiedzialne za jakość świadczonych usług.

W ramach wprowadzonego systemu zarządzania odbywa się nadzór nad wszystkimi procesami dotyczącymi świadczenia usług medycznych oraz zakładu jako całości, w tym nadzór nad zakażeniami, gospodarką lekami, standardów pielęgniarskich, terapeutycznych i diagnostycznych oraz dokumentacji medycznej.

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt