EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa
Informacja o wyborze oferty- zestaw endoskopowy, oprogramowanie
Informacja o wyborze oferty- sprzęt endoskopowy
Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.
Ogłoszenie o zamówieniu - zestaw endoskopowy -1 sztuka, oprogramowanie do obsługi badań endoskopowych- 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - szafka endoskopowa 1 sztuka
Informacja o wyborze oferty- drzwi RTG komplet
Zapytanie ofertowe - Drzwi RTG komplet- 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury 3 m2 w pokoju przygotowania pacjenta do badań tomograficznych.
Ogłoszenie o zamówieniu -Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Informacja o wyborze oferty- wózek do zestawów endoskopowych.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa z wieszakami.
Informacja o wyborze oferty- stół endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Stół endoskopowy – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 2.
Zapytanie ofertowe - wózek do zestawów endoskopowych – 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - STÓŁ ENDOSKOPOWY OPERACYJNY
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o unieważnieniu wyboru dostawcy prac niezbędnych do instalacji tomografu w pomieszczeniu do wykonywania badań tomograficznych z dnia 6.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,
Informacja o wyborze oferty- System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie mózgowia
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do wykonywania fluoroskopii
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do angio DSA w obszarze szyi i głowy
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny i analizy dynamiki guzków płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii
Ogłoszenie o zamówieniu-System tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2013 na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją - poprawiona.
Ogłoszenie o zamówieniu -System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o wyborze oferty- wyniki prac badawczo-rozwojowych
Informacja o wyborze oferty - sprzęt endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Autoklaw
Ogłoszenie o zamówieniu - System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o wyborze oferty- Prace wykończeniowe niezbędne do przystosowania pomieszczeń do świadczenia usług w zakresie kolonoskopii i gastroskopii.
Informacja o wyborze oferty-prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu.
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013
Zapytanie ofertowe - Klimatyzator– 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami- 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace wykończeniowe
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace niezbędne do instalacji tomografu
Zapytanie ofertowe Szafka endoskopowa – 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę systemu klimatyzacji.
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe.
Zapytanie ofertowe - Klimakonwektor – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.1
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.2
Informacja o wyborze oferty, zakup mammografu
Informacja o wyborze oferty automatycznej myjni do endoskopów
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Gastroskop
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Kolonoskopy
Informacja o wyborze oferty Gastroskop
Informacja o wyborze oferty Kolonoskop
Ogłoszenie o zamówieniu ultra cienki gastroskop
Informacja o wyborze oferty ultracienkiego gastroskopu
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Aparat do Znieczulenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Myjnia
Informacja o wyborze oferty aparatu do znieczulenia.
Ogłoszenie o zamówieniu Mammograf
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe - Zakres prac wykończeniowych.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Ogłoszenia o zamówieniach UE. / Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

1.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

NIP: 947-10-72-104

REGON: 471304258


Sposób udzielenia zamówienia


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.)


Tytuł projektu:


Wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki przewodu pokarmowego z wykorzystaniem tomografii komputerowej i wirtualnego obrazowania.”


Nr projektu: WND –RPLD.03.03.00-00-049/11


Nazwa osi priorytetowej i działania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość

Działanie 3.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia:

Wyniki prac badawczo-rozwojowych

Opis przedmiotu zamówienia:

W projekcie przewidziany jest zakup wyników prac badawczo rozwojowych oraz ich wdrożenie w ramach wprowadzanych usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych przewodu pokarmowego. Prace badawczo- rozwojowe będą koncentrowały się na poszukiwaniu optymalnych możliwości wykorzystania nowych technologii wdrożonych w ramach projektu. Nowe technologie umożliwiają wdrożenie nowych metod diagnostyki chorób układu pokarmowego. Prace badawczo rozwojowe przyczynią się do udoskonalenia metod wykrywania zmian chorobowych oraz zmian nowotworowych w jelicie cienkim oraz jelicie grubym. Zastosowanie nowych technologii obrazowania stwarza możliwości skuteczniejszej, szybszej i bezpieczniejszej diagnostyki chorób przewodu pokarmowego i wykrywania zmian nowotworowych.

Wirtualna kolonoskopia (kolonografia-TK):

Rak jelita grubego (rjg) jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Rocznie rozpoznaje się ok. 11 tys. nowych zachorowań (w krajach Unii Europejskiej 220 tys.); liczba zgonów z powodu tej choroby sięga zaś 8 tys. (w UE 112 tys.). Jest drugim, co do częstości występowania nowotworem zarówno u kobiet po raku sutka, jak i u mężczyzn po raku płuc. W Polsce rjg jest wciąż zbyt późno rozpoznawany, gdyż odsetek 5-letnich przeżyć nie przekracza 20 proc. Około 70 procent inwazyjnej postaci rjg rozwija się z polipów gruczolakowatych. Wczesna diagnostyka obrazowa jelita grubego może zredukować ryzyko rozwoju tego nowotworu o ponad 50 procent w kolejnych 10 latach. Zachorowalność na rjg wzrasta po 50. roku życia, dlatego też populacja powyżej > 50 r.ż. jest objęta badaniami przesiewowymi. Dotychczas najczęściej do tego celu wykorzystywana kolonoskopia jest badaniem inwazyjnym, niejednokrotnie nieprzyjemnym dla chorego, stąd też nie zawsze akceptowanym przez pacjentów, którzy chętniej poddają się mniej obciążającym badaniom diagnostycznym. W miarę rozwoju technik obrazowych, a zwłaszcza spiralnej tomografii komputerowej dającej możliwość wykonania kolonografii-TK (wirtualnej kolonoskopii), a tym samym uzyskania przestrzennej rekonstrukcji ścian i wnętrza jelita grubego z zaznaczeniem miejsc budzących niepokój (podejrzanych o nowotworzenie), metoda ta ze względu na wysoką czułość i swoistość w wykrywaniu polipów gruczolakowatych i raków jelita grubego znajduje coraz szersze uznanie. Czułość i swoistość wirtualnej kolonoskopii jest porównywalna do tradycyjnej kolonoskopii endoskopowej, a zastosowanie tomografii spiralnej ma dodatkowo istotną przewagę nad endoskopią, a mianowicie daje możliwość oceny zmian pozajelitowych, w tym przede wszystkim przerzutów w węzłach chłonnych i w wątrobie. Nowością poprawiającą skuteczność interpretacji wyników (zaznaczenie miejsc podejrzanych) jest diagnoza wspomagana komputerowo (CAD computer aided diagnosis). Tak dokładna diagnostyka obrazowa z oceną stopnia zaawansowania zmiany w jelicie (zmiana ograniczona do jelita grubego, w tym stopień zajęcia ściany jelita, czy też proces uogólniony) pozwala na lepszy dobór sposobu leczenia pacjentów z rjg, w skład którego wchodzą metody endoskopowe (polipektomia, mukozektomia), leczenie chirurgiczne, chemio- i radoterapia.

Kolonografia-TK (wirtualna kolonoskopia) ma szanse stać się w najbliższych latach alternatywą badania endoskopowego jelita grubego w badaniach przesiewowych bezobjawowej populacji powyżej 50 r. ż. Spełnia ona wiele warunków idealnego badania przesiewowego, charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością, jej koszty są zbliżone do tradycyjnej kolonoskopii, jest badaniem łatwym do wykonania przez wykwalifikowany personel i przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury (wielorzędowy tomograf spiralny wyposażony w oprogramowanie diagnozy wspomaganej komputerowo - CAD), a co najważniejsze dla pacjenta jest badanie bezbolesnym i dlatego znacznie bardziej akceptowalnym niż tradycyjna kolonoskopia. Te wszystkie wymienione atrybuty kolonografii-TK mogą sprawić, że jej szersze zastosowanie w badaniach przesiewowych rjg zwiększy odsetek rozpoznań zmian wczesnych, a tym samym istotnie poprawi 5-letnie przeżycie chorych na rjg.

Enterokliza i enterografia TK:

Nową metodą pozwalającą na ocenę jelita cienkiego w tomografii komputerowej jest enterokliza. Badanie to polega na wypełnieniu pętli jelita cienkiego neutralnym środkiem kontrastowym przez zgłębnik umieszczony za więzadłem dwunastniczo-czczym (więzadłem Treitza). Istnieje również mniej inwazyjna procedura zwana enterografią, w której pętle jelitowe wypełniane są doustnie. Badanie takie pozwala na dokładną ocenę ściany wypełnionego płynem jelita, zwężeń, zmian rozrostowych oraz zmian pozaściennych (np. nacieków zapalnych czy ropni). Badanie enterografii i enteroklizy TK jest przydatnym sposobem obrazowania przewodu pokarmowego u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, a szczególnie odcinków jelita położonych proksymalnie w stosunku do zwężeń, których nie można pokonać endoskopem. Obecnie te dwie metody obrazowania jelita cienkiego metodą TK jest coraz częściej uznawane za badania pierwszego wyboru u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (chLC), umożliwiając oszacowanie rozległości procesu zapalnego. W oparciu o pomiary odcinkowego wzmocnienia po dożylnym podaniu środka cieniującego oceniany jest stopień nasilenia procesu zapalnego w obrębie ściany jelita. Możliwe jest również uwidocznienie przetok i ropni występujących w przebiegu choroby. Ponieważ u pacjentów z chorobą o długotrwałym przebiegu wzrasta ryzyko gruczolakoraka jelita grubego i cienkiego, screeningowe wykonanie tomografii komputerowej umożliwia wczesne wykrycie i dalsze leczenie pacjenta.

Rozwój nowoczesnych, a zarazem nieinwazyjnych metod diagnostycznych pozwalających na ocenę jelita cienkiego ma szczególne znaczenie w świetle danych epidemiologicznych wskazujących na znaczny wzrost zachorowań na nieswoiste choroby zapalne jelit, w tym przede wszystkim chLC w krajach zurbanizowanych. W ostatnich dekadach taki wzrost obserwuje się również w Polsce, przy czym szczyt zapadalności na tę chorobę dotyczy przede wszystkim ludzi młodych i przypada miedzy 15 a 25 r.ż. U 40-50% pacjentów zmiany zapalne zlokalizowane są w jelicie krętym, a jednoczesne zajęcie jelita cienkiego i grubego dotyczy 30-40% chorych. Podstawową zaletą badania enterografii i enteroklizy TK jest jej nieinwazyjność, co dla pacjentów młodych, z chorobą Leśniowskiego-Crohna, poddawanych licznym procedurom medycznym ma istotne znaczenie. Ponadto w przeciwieństwie do klasycznej enteroklizy radiologicznej badanie TK umożliwia dokładną ocenę długości zmienionego odcinka, oszacowanie stopnia nasilenia procesu zapalnego oraz ocenę pozostałych narządów jamy brzusznej. Enterografia i enterokliza TK pozwalają także na ocenę zmian pozajelitowych, w tym ropni i przetok międzypętlowych oraz przetok łączących jelito ze skórą i sąsiednimi narządami, w tym przede wszystkim układem moczowym i rozrodczym. Szersze zastosowanie enterokilzy i enterografii TK pozwoli na wcześniejsze rozpoznawanie zmian zapalnych w chorobie Leśniewskiego-Crohna, jak również przyspieszy leczenie i pozwoli na dobór odpowiedniej drogi postępowania terapeutycznego, do którego należy farmakoterapia, w tym także leczenie biologiczne, które wymaga wykluczenia zmian zwężających w jelicie, endoskopowe poszerzanie zwężeń oraz leczenie chirurgiczne.


Opis sposobu obliczania ceny:


Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:

C = (Cmin /Cb ) x 60%

gdzie:

C - cena

Cmin cena najniższa

Cb – cena badana

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Opis kryteriów wyboru ofert


Kryterium

Waga

Cena

60,00

Jakość

40,00

Razem

100,00


Cena- Za spełnienie kryterium cena oferent może uzyskać od 0 do 60 punktów zgodnie z przedstawionym sposobem obliczania ceny.

Jakość- Za spełnienie kryterium jakość oferent może uzyskać od 0 do 40 punktów. Kryterium jakość zostanie ocenione na podstawie informacji uzyskanych od oferentów.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 3.12.2013.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać opis oferowanych prac badawczo-rozwojowych, dane oferenta oraz informację o cenie. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być podpisana oraz zawierać stempel i datę wystawienia oferty.

W przypadku, gdy do porównania ofert konieczne będzie przeliczanie cen wyrażonych w walutach obcych na złotówki stosowany będzie kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert

Oferty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Zamawiającego na adres:

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

fax: 42 272 39 27

adres poczty elektronicznej: projekty@ardi.pl

Oferty należy dostarczyć do dnia 17.07.2013 do godziny 24.00

Otwarcie ofert nastąpi po dniu 17.07.2013 w siedzibie firmy Ardi sp. z o.o. przy ul. Brukowej 8 w Łodzi.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji uzyskanych od oferenta.

Informacja o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Informujemy, iż firmie Ardi Spółka z o. o zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach na zakup wyników prac badawczo-rozwojowych, które zostaną zakupione w ramach niniejszego zamówienia.

Zastrzeżenie

Zamawiający może zmienić warunki udzielania zamówienia lub unieważnić postępowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdyby jej przyjęcie wiązało się z realizacją projektu: „Wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki przewodu pokarmowego z wykorzystaniem tomografii komputerowej i wirtualnego obrazowania.” niezgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach lub niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Dariusz Jarosiński

Prezes Zarządu

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt