EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa
Informacja o wyborze oferty- zestaw endoskopowy, oprogramowanie
Informacja o wyborze oferty- sprzęt endoskopowy
Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.
Ogłoszenie o zamówieniu - zestaw endoskopowy -1 sztuka, oprogramowanie do obsługi badań endoskopowych- 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - szafka endoskopowa 1 sztuka
Informacja o wyborze oferty- drzwi RTG komplet
Zapytanie ofertowe - Drzwi RTG komplet- 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury 3 m2 w pokoju przygotowania pacjenta do badań tomograficznych.
Ogłoszenie o zamówieniu -Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Informacja o wyborze oferty- wózek do zestawów endoskopowych.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa z wieszakami.
Informacja o wyborze oferty- stół endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Stół endoskopowy – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 2.
Zapytanie ofertowe - wózek do zestawów endoskopowych – 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - STÓŁ ENDOSKOPOWY OPERACYJNY
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o unieważnieniu wyboru dostawcy prac niezbędnych do instalacji tomografu w pomieszczeniu do wykonywania badań tomograficznych z dnia 6.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,
Informacja o wyborze oferty- System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie mózgowia
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do wykonywania fluoroskopii
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do angio DSA w obszarze szyi i głowy
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny i analizy dynamiki guzków płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii
Ogłoszenie o zamówieniu-System tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2013 na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją - poprawiona.
Ogłoszenie o zamówieniu -System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o wyborze oferty- wyniki prac badawczo-rozwojowych
Informacja o wyborze oferty - sprzęt endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Autoklaw
Ogłoszenie o zamówieniu - System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o wyborze oferty- Prace wykończeniowe niezbędne do przystosowania pomieszczeń do świadczenia usług w zakresie kolonoskopii i gastroskopii.
Informacja o wyborze oferty-prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu.
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013
Zapytanie ofertowe - Klimatyzator– 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami- 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace wykończeniowe
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace niezbędne do instalacji tomografu
Zapytanie ofertowe Szafka endoskopowa – 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę systemu klimatyzacji.
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe.
Zapytanie ofertowe - Klimakonwektor – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.1
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.2
Informacja o wyborze oferty, zakup mammografu
Informacja o wyborze oferty automatycznej myjni do endoskopów
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Gastroskop
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Kolonoskopy
Informacja o wyborze oferty Gastroskop
Informacja o wyborze oferty Kolonoskop
Ogłoszenie o zamówieniu ultra cienki gastroskop
Informacja o wyborze oferty ultracienkiego gastroskopu
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Aparat do Znieczulenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Myjnia
Informacja o wyborze oferty aparatu do znieczulenia.
Ogłoszenie o zamówieniu Mammograf
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe - Zakres prac wykończeniowych.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Ogłoszenia o zamówieniach UE. / Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

1.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

NIP: 947-10-72-104

REGON: 471304258


Sposób udzielenia zamówienia


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.)


Tytuł projektu:


Wprowadzenie nowych usług w zakresie diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem innowacyjnych technologii medycznych.


Nr projektu: WND –RPLD.03.02.00-00-307/11


Nazwa osi priorytetowej i działania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość

Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw


Przedmiot zamówienia:


Wyniki prac badawczo-rozwojowych


Opis przedmiotu zamówienia:

W projekcie przewidziany jest zakup wyników prac badawczo rozwojowych oraz ich wdrożenie w ramach wprowadzanych usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych przewodu pokarmowego – gastroskopii ultrasonograficznej. Prace badawczo-rozwojowe będą koncentrowały się na poszukiwaniu optymalnych możliwości wykorzystania nowych technologii wdrożonych w ramach projektu. Nowe technologie umożliwiają wdrożenie nowych metod diagnostyki chorób układu pokarmowego. Prace badawczo rozwojowe przyczynią się do udoskonalenia metod wykrywania zmian chorobowych oraz zmian nowotworowych w jelicie cienkim oraz jelicie grubym. Zastosowanie nowych technologii obrazowania stwarza możliwości skuteczniejszej, szybszej i bezpieczniejszej diagnostyki chorób przewodu pokarmowego i wykrywania zmian nowotworowych.

Wykorzystanie nowoczesnej ultrasonografii endoskopowej pozwala na obrazowanie ultrasonograficzne o wysokiej rozdzielczości zmian położonych w ścianie narządów rurowych przewodu pokarmowego oraz w ich najbliższym sąsiedztwie, zmian ogniskowych w trzustce oraz nieinwazyjne obrazowanie dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Zastosowanie sond linearnych pozwala na wykonywanie biopsji w celu pobrania materiału do oceny histopatologicznej oraz przeprowadzanie zabiegów endoskopowych pod kontrolą ultrasonograficzną.

Wskazaniami do wykonania badania EUS są:

1. Ocena zmian stwierdzanych w badaniu endoskopowym, wymagających dalszej diagnostyki:

 • uwypuklenia ściany przewodu pokarmowego;

 • różnicowanie impresji z zewnątrz i zmian podśluzówkowych;

 • ocena guzów podśluzówkowych oraz ich kwalifikacja do dlaszego leczenia;

 • nieprawidłowości ściany przewodu pokarmowego: pogrubiałe fałdy, podejrzenie żylaków żołądka i innych zmian naczyniowych, nietypowe zmiany polipowate, podejrzenie zmian nowotworowych bez potwierdzenia w badaniu histopatologicznym;

 • ocena stopnia zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego przed planowanym leczeniem;

 • ocena węzłów chłonnych okołotchawiczych w badaniu przezprzełykowym w celu określenia stopnia zaawansowania raka płuc.

2. Ocena zmian stwierdzanych w badaniu ultrasonograficznym, wymagających dalszej diagnostyki:

 • zmiany ogniskowe w trzustce: różnicowanie zmian litych i torbieli z możliwością nakłucia i oceny charakteru oraz ewentualnej kwalifikacji do drenażu pod kontrolą EUS;

 • poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego, podejrzenie kamicy przewodowej bez ewidentnych wskazań do ECPW;

 • podejrzenie mikrolitiazy pęcherzyka żółciowego;

 • podejrzenie przewlekłego zapalenia trzustki;

 • diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych sąsiadujących z przewodem pokarmowym z możliwością ich biopsji;

 • pogrubienie ścian przewodu pokarmowego.

3. Objawy kliniczne stanowiące wskazanie do EUS:

 • idiopatyczne OZT w wywiadzie;

 • kliniczne podejrzenie przewlekłego zapalenia trzustki, bez typowych zmian w badaniach obrazowych;

 • podejrzenie kamicy przewodowej bez jej cech w innych badaniach (laboratoryjnych, USG) celem ewentualnej kwalifikacji do ECPW;

 • podejrzenie guzów neuroendokrynnych trzustki (np. insulinoma);

 • kontrola chłoniaków przewodu pokarmowego i innych nowotworów w trakcie i po leczeniu;

 • dokładna ocena cech nadciśnienia wrotnego u chorych z marskością wątroby’

4. Biopsja aspiracyjna zmian ogniskowych trzustki i innych narządów pod kontrolą EUS.

5. Drenaż endoskopowy torbieli trzustki pod kontrolą EUS.

6. Neuroliza splotu trzewnego pod kontrolą EUS.

Wykorzystanie elastografii w ocenie ultrasonograficznej oglądanych narządów pozwala ponadto na łatwiejsze zróżnicowanie zmian łagodnych od zmian złośliwych, wcześniejsze wykrywanie zmian nowotworowych trzustki w przypadku przewlekłego zapalenia tego narządu oraz trafniejszy dobór miejsca, z którego pobiera się materiał do badania histopatologicznego, w tym także trafniejszy dobór węzła chłonnego poddanego biopsji. Elastografia pozwala ponadto na monitorowanie etapów włóknienia u pacjentów z marskością wątroby.


Opis sposobu obliczania ceny:


Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:

C = (Cmin /Cb ) x 60%

gdzie:

C - cena

Cmin cena najniższa

Cb – cena badana


a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.


Opis kryteriów wyboru ofert


Kryterium

Waga

Cena

60,00

Jakość

40,00

Razem

100,00


Cena- Za spełnienie kryterium cena oferent może uzyskać od 0 do 60 punktów zgodnie z przedstawionym sposobem obliczania ceny.


Jakość- Za spełnienie kryterium jakość oferent może uzyskać od 0 do 40 punktów. Kryterium jakość zostanie ocenione na podstawie informacji uzyskanych od oferentów.


Termin wykonania zamówienia


Zamówienie należy wykonać do dnia 15.12.2014.


Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać opis oferowanych prac badawczo-rozwojowych, dane oferenta oraz informację o cenie. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być podpisana oraz zawierać stempel i datę wystawienia oferty.

W przypadku, gdy do porównania ofert konieczne będzie przeliczanie cen wyrażonych w walutach obcych na złotówki stosowany będzie kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.


Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert


Oferty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Zamawiającego na adres:


ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

fax: 42 272 39 27

adres poczty elektronicznej: projekty@ardi.pl

Oferty należy dostarczyć do dnia 17.07.2013 do godziny 24.00

Otwarcie ofert nastąpi po dniu 17.07.2013 w siedzibie firmy Ardi sp. z o.o. przy ul. Brukowej 8 w Łodzi.

Opis warunków udziału w postępowaniu


O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji uzyskanych od oferenta.

Informacja o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Informujemy, iż firmie Ardi Spółka z o. o zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na zakup wyników prac badawczo-rozwojowych, które zostaną zakupione w ramach niniejszego zamówienia.

Zastrzeżenie

Zamawiający może zmienić warunki udzielania zamówienia lub unieważnić postępowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdyby jej przyjęcie wiązało się z realizacją projektu: „Wprowadzenie nowych usług w zakresie diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem innowacyjnych technologii medycznych.” niezgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw lub niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Dariusz Jarosiński

Prezes Zarządu

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt