EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Placówki
Pracownia endoskopowa
Poradnia gastroenterologiczna
Personel
Pracownia ultrasonograficzna
Pracownia tomograficzna
Praca
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Jakość
Str. główna Kontakt  

O klinice / Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna obejmuje swoją opieką wszystkich pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego. Do dyspozycji naszych pacjentów oddajemy możliwość uzyskania konsultacji:

  • specjalisty gastroenterologa,

  • specjalisty chirurga,

  • Wszyscy pacjenci objęci opieką w poradni gastroenterologicznej mają możliwość korzystania z zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego NZOZ EndoMedica. Do ich dyspozycji pozostaje pracownia ultrasonograficzna oraz pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej przewodu pokarmowego. Na mocy zawartych umów współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu pacjenci mają również możliwość skorzystania z szerokiej gamy badań laboratoryjnych i radiologicznych. Większości naszych pacjentów jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową opiekę gastroenterologiczną od momentu rozpoznania wstępnego, poprzez proces diagnostyczny, aż do zakończenia leczenia - zobacz opis

    Nawiązana współpraca z wiodącymi ośrodkami chirurgii przewodu pokarmowego na terenie województwa łódzkiego pozwala nam kierować pacjentów wymagających dalszego leczenia operacyjnego. Ścisła współpraca z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie daje naszym pacjentom możliwość korzystania z najnowocześniejszych schematów chemioterapii i radioterapii w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego.

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt