EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Placówki
Pracownia endoskopowa
Sprzęt endoskopowy
Poradnia gastroenterologiczna
Personel
Pracownia ultrasonograficzna
Pracownia tomograficzna
Praca
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Jakość
Str. główna Kontakt  

O klinice / Pracownia endoskopowa

Prowadzona przez NZOZ EndoMedica pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej przewodu pokarmowego jest jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych prywatnych ośrodków endoskopowych w Polsce.

Pracownia dysponuje wysokiej klasy sprzętem endoskopowym firmy Olympus. W wyborze aparatury medycznej kierowaliśmy się wielodziesięcioletnim doświadczeniem firmy Olympus w produkcji endoskopów giętkich, ich zaawansowaniem technologicznym, bezpieczeństwem stosowania oraz łatwością obsługi i utrzymania.

Zakres gastroenterologicznych procedur endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego:

  • gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego (diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori),
  • gastroskopia diagnostyczna z biopsją,
  • gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3 i średnica każdego nie większa niż 20 mm),
  • gastroskopia z zabiegiem polipektomii złożonej (liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego większa niż 20 mm),
  • gastroskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych.

Zakres gastroenterologicznych procedur endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

  • kolonoskopia diagnostyczna,
  • kolonoskopia diagnostyczna z biopsją,
  • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3 i średnica każdego nie większa niż 20 mm),
  • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej (liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego większa niż 20 mm),
  • kolonoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych.

Badania histopatologiczne pobranych materiałów tkankowych wykonujemy w kooperacji z pracownią histopatologii Olympus Consilio posiadającą licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów. Doświadczenie personelu Olympus Consilio oraz duże możliwości techniczne w zakresie opracowania materiałów tkankowych są gwarantem wysokiej jakości wykonywanych preparatów i zapewniają prawidłowość wyników histopatologicznych. Wzmożony system kontroli oraz opracowana procedura pakowania i wysyłki materiałów tkankowych zmniejszają ryzyko pomyłek oraz gwarantują bezpieczeństwo danych, pobranego materiału i preparatów. Olympus Consilio oferuje możliwość wydania wyników badań w 72 godziny.

W przypadku konieczności wykonania wysokospecjalistycznych zabiegowych procedur endoskopowych (endoskopowa polipektomia złożona, mukosektomia czy leczenie zmian naczyniowych) pacjenci mają możliwość skorzystania z oddziału hospitalizacji „jednodniowej”. Tryb stacjonarny pozwala na wykonywanie złożonych procedur endoskopowych z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa pacjentom.

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt