EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Wydarzenia / Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Firma Ardi sp. z o.o. jest realizatorem projektu „Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów.” nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-319/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Firma Ardi sp. z o. o. jest realizatorem projektu „Wprowadzenie nowych usług w zakresie diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem innowacyjnych technologii medycznych.” nr projektu: WND –RPLD.03.02.00-00-307/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Firma Ardi sp. z o. o. jest realizatorem projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki przewodu pokarmowego z wykorzystaniem tomografii komputerowej i wirtualnego obrazowania.” nr projektu: WND –RPLD.03.03.00-00-049/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Firma Ardi sp. z o. o. jest realizatorem projektu „Wdrożenie nowych technologii w zakresie leczenia otyłości.” nr projektu: WND –RPLD.03.03.00-00-058/10.

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt