EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa
Informacja o wyborze oferty- zestaw endoskopowy, oprogramowanie
Informacja o wyborze oferty- sprzęt endoskopowy
Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.
Ogłoszenie o zamówieniu - zestaw endoskopowy -1 sztuka, oprogramowanie do obsługi badań endoskopowych- 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - szafka endoskopowa 1 sztuka
Informacja o wyborze oferty- drzwi RTG komplet
Zapytanie ofertowe - Drzwi RTG komplet- 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury 3 m2 w pokoju przygotowania pacjenta do badań tomograficznych.
Ogłoszenie o zamówieniu -Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Informacja o wyborze oferty- wózek do zestawów endoskopowych.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa z wieszakami.
Informacja o wyborze oferty- stół endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Stół endoskopowy – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 2.
Zapytanie ofertowe - wózek do zestawów endoskopowych – 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - STÓŁ ENDOSKOPOWY OPERACYJNY
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o unieważnieniu wyboru dostawcy prac niezbędnych do instalacji tomografu w pomieszczeniu do wykonywania badań tomograficznych z dnia 6.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,
Informacja o wyborze oferty- System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie mózgowia
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do wykonywania fluoroskopii
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do angio DSA w obszarze szyi i głowy
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny i analizy dynamiki guzków płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii
Ogłoszenie o zamówieniu-System tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2013 na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją - poprawiona.
Ogłoszenie o zamówieniu -System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o wyborze oferty- wyniki prac badawczo-rozwojowych
Informacja o wyborze oferty - sprzęt endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Autoklaw
Ogłoszenie o zamówieniu - System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o wyborze oferty- Prace wykończeniowe niezbędne do przystosowania pomieszczeń do świadczenia usług w zakresie kolonoskopii i gastroskopii.
Informacja o wyborze oferty-prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu.
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013
Zapytanie ofertowe - Klimatyzator– 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami- 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace wykończeniowe
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace niezbędne do instalacji tomografu
Zapytanie ofertowe Szafka endoskopowa – 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę systemu klimatyzacji.
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe.
Zapytanie ofertowe - Klimakonwektor – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.1
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.2
Informacja o wyborze oferty, zakup mammografu
Informacja o wyborze oferty automatycznej myjni do endoskopów
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Gastroskop
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Kolonoskopy
Informacja o wyborze oferty Gastroskop
Informacja o wyborze oferty Kolonoskop
Ogłoszenie o zamówieniu ultra cienki gastroskop
Informacja o wyborze oferty ultracienkiego gastroskopu
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Aparat do Znieczulenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Myjnia
Informacja o wyborze oferty aparatu do znieczulenia.
Ogłoszenie o zamówieniu Mammograf
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe - Zakres prac wykończeniowych.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Ogłoszenia o zamówieniach UE. / Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją

Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją

Zamawiający

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

NIP: 947-10-72-104

REGON: 471304258

Zastrzeżenie: W przypadku wystąpienia nazwy własnej w opisie systemu tomografii komputerowej lub w ogłoszeniu o zamówieniu rozumie się przez to dany typ/ rodzaj lub typ/rodzaj równoważny, a oferent może zaproponować rozwiązanie/typ/rodzaj równoważny.

System tomografii komputerowej wraz z instalacją

PARAMETRY WYMAGANE

L.P.

PARAMETRY URZĄDZENIA

WYMAGANIE

POTWIERDZENIE WYMAGANIA (tak/nie/wartości

parametrów)

OCENA

I

WYMAGANIA OGÓLNE
1.

Tomograf komputerowy 64 - rzędowy, nowy, nie używany. Aparat i wszystkie elementy wyposażenia fabrycznie nowe. Wyklucza się sprzęt poekspozycyjny lub rekondycjonowany fabrycznie.

tak


Bez oceny


2.

Tomograf komputerowy umożliwiający jednoczesną akwizycję minimum 64 warstw submilimetrowych, przyległych i nie nakładających się na siebie w czasie jednego pełnego obrotu 360º zespołu lampa-detektor

Tak,

podać nazwę / typ i producenta


Bez oceny

3.

Tomograf umożliwiający akwizycję co najmniej 32 przyległych i nienakładających się warstw o grubości >= 1mm, w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor

tak


Bez oceny

4.

Konsole lekarska , niezależna od TK 2 sztuki

tak


Bez oceny

5.

Tomograf komputerowy wyposażony w dwugłowicową automatyczną strzykawkę do iniekcji sprzężoną z tomografem

Tak


Bez oceny

6.

Wymagane prawem certyfikaty i świadectwa wg stanu prawnego obowiązującego na dzień odbioru aparatu

Tak


Bez oceny

7.

Instrukcja obsługi w języku polskim i instrukcja serwisowa w języku polskim lub angielskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem.

Instrukcja serwisowa i instrukcja obsługi dostarczona w wersji drukowanej i elektronicznej

Tak


Bez oceny


8.

Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu umożliwiający wykonanie testów podstawowych

Tak

Bez oceny

9.

Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych po instalacji urządzenia.

Tak

Bez oceny

10.

Instalacja wszystkich oferowanych urządzeń w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (po wykonaniu prac dostosowawczych

Tak

Bez oceny

11.

Udostępnienie po zakończeniu gwarancji wskazanemu przez użytkownika podmiotowi spełniającemu wymogi art. 90 ust 5 ustawy o wyrobach medycznych kluczy sprzętowych i haseł umożliwiających ewentualne wykonywanie regulacji i napraw przez serwis niezależny od producenta.

Tak

Bez oceny

II

GENERATOR I LAMPA RTG12.

Moc generatora (kW)

Min. 60 kW

Największa – 10 pkt Graniczna 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie

13.

Zakres możliwych nastaw kV

Min. 80 – 130 kV

Bez oceny

14.

Prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań

Min. 500 mA

Bez oceny

15.

Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy [MHU] > 6,0 MHU. Dopuszcza się zaoferowanie tomografu z lampą o mniejszej pojemności cieplnej anody, pod warunkiem, że szybkość chłodzenia anody jest większa niż 5 MHU/min

Min. 6,3 MHU

Największa – 5 pkt Graniczna 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie

16.

Szybkość chłodzenia anody min. 840 kHU/min

Min.

840 kHU/min

Największa – 5 pkt Graniczna 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie

17.

Automatyczny wybór ogniska lampy

Tak

Bez oceny

III

GANTRY I STÓŁ18.

Średnica otworu gantry

Min. 70 cm

Największa – 3 pkt

Graniczna 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

19.

Kąt pochylenia gantry

Min. + / - 30 º

Bez oceny

20.

Możliwość wykonywania akwizycji sekwencyjnych lub spiralnych w pełnym zakresie pochylania gantry

Tak

Bez oceny

21.

Sterowanie pochyleniem gantry z konsoli operatorskiej, z prawej i lewej strony gantry, automatycznie z programu badań

Tak

Bez oceny

22.

Możliwość sterowania ruchami stołu i gantry z przodu i tyłu gantry

Tak/Nie

Wygoda obsługi

Tak – 1 pkt

Nie - 0 pkt

23.

Możliwość automatycznego pozycjonowania pacjenta do wybranego na gantry punktu referencyjnego

Tak/Nie

Wygoda obsługi

Tak – 1 pkt

Nie - 0 pkt

24.

Możliwość wyświetlania filmów instruktażowych na monitorze gantry

Tak/Nie

Wygoda obsługi i komfort pacjenta

Tak – 2 pkt

Nie - 0 pkt

25.

Możliwość wyboru i modyfikacji protokołu do badań nagłych na panelu gantry

Tak/Nie

Wygoda obsługi i szybsze wykonanie badania

Tak – 2 pkt

Nie - 0 pkt

26.

Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania

± 0,25mm

Min. 200 kg

Największa – 3 pkt

Graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

27.

Minimalne położenie stołu do badań ( poza gantry) w cm, mierzone od podłoża

Podać

Najmniejsza – 3 pkt

Największa – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

28.

Wyposażenie stołu:


Bez oceny

29.

Materac

Tak

Bez oceny

30.

Podgłówek usztywniający w badaniach głowy

Tak

Bez oceny

31.

Podgłówek pacjenta w pozycji na wznak

Tak

Bez oceny

32.

Pasy stabilizujące

Tak

Bez oceny

33.

Podpórki pod ramię , kolana i nogi

Tak

Bez oceny

34.

Fartuchy ochronne:

  • Spódnica i kamizelka- (2 komplety w rozmiarze M), wykonane z materiału ochronnego XENOLITE NL ( lub równoważnego)- bezołowiowego o równoważniku ołowiu 0,50 mmPb

  • Fartuch chirurgiczny ( 2 sztuki w rozmiarze L)- przednia ochrona na całej długości, wykonany z materiału ochronnego XENOLITE NL ( lub równoważnego)- bezołowiowego o równoważniku ołowiu 0,50 mmPb

W kolorze uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym

Tak

Bez oceny

35.

Osłona na gonady dla kobiet o równoważniku min. 1 mmPb- 1 szt.

Tak

Bez oceny


design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt