EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa
Informacja o wyborze oferty- zestaw endoskopowy, oprogramowanie
Informacja o wyborze oferty- sprzęt endoskopowy
Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.
Ogłoszenie o zamówieniu - zestaw endoskopowy -1 sztuka, oprogramowanie do obsługi badań endoskopowych- 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - szafka endoskopowa 1 sztuka
Informacja o wyborze oferty- drzwi RTG komplet
Zapytanie ofertowe - Drzwi RTG komplet- 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury 3 m2 w pokoju przygotowania pacjenta do badań tomograficznych.
Ogłoszenie o zamówieniu -Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Informacja o wyborze oferty- wózek do zestawów endoskopowych.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa z wieszakami.
Informacja o wyborze oferty- stół endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Stół endoskopowy – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 2.
Zapytanie ofertowe - wózek do zestawów endoskopowych – 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - STÓŁ ENDOSKOPOWY OPERACYJNY
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o unieważnieniu wyboru dostawcy prac niezbędnych do instalacji tomografu w pomieszczeniu do wykonywania badań tomograficznych z dnia 6.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,
Informacja o wyborze oferty- System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie mózgowia
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do wykonywania fluoroskopii
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do angio DSA w obszarze szyi i głowy
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny i analizy dynamiki guzków płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii
Ogłoszenie o zamówieniu-System tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2013 na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją - poprawiona.
Ogłoszenie o zamówieniu -System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o wyborze oferty- wyniki prac badawczo-rozwojowych
Informacja o wyborze oferty - sprzęt endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Autoklaw
Ogłoszenie o zamówieniu - System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o wyborze oferty- Prace wykończeniowe niezbędne do przystosowania pomieszczeń do świadczenia usług w zakresie kolonoskopii i gastroskopii.
Informacja o wyborze oferty-prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu.
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013
Zapytanie ofertowe - Klimatyzator– 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami- 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace wykończeniowe
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace niezbędne do instalacji tomografu
Zapytanie ofertowe Szafka endoskopowa – 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę systemu klimatyzacji.
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe.
Zapytanie ofertowe - Klimakonwektor – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.1
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.2
Informacja o wyborze oferty, zakup mammografu
Informacja o wyborze oferty automatycznej myjni do endoskopów
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Gastroskop
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Kolonoskopy
Informacja o wyborze oferty Gastroskop
Informacja o wyborze oferty Kolonoskop
Ogłoszenie o zamówieniu ultra cienki gastroskop
Informacja o wyborze oferty ultracienkiego gastroskopu
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Aparat do Znieczulenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Myjnia
Informacja o wyborze oferty aparatu do znieczulenia.
Ogłoszenie o zamówieniu Mammograf
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe - Zakres prac wykończeniowych.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Ogłoszenia o zamówieniach UE. / Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.

IV

PARAMETRY SKANOWANIA36.

Możliwość rozbudowy systemu do wersji umożliwiającej akwizycję128 warstw bez wymiany gantry lub zaoferowanie systemu umożliwiającego akwizycję128 warstw.

Tak

Bez oceny

37.

Grubość najcieńszej , dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw submilimetrowych( nienakładających się, przylegających)

Maks. 0,625 mm

Najmniejsza – 12 pkt

Graniczna 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

38.

Redukcja dawki poprzez modulację prądu anody we wszystkich trzech osiach: X,Y,Z

Tak, opisać

Bez oceny

39.

Zakres skanowania w osi Z w badaniach perfuzji mózgu, maksymalny zakres pokrycia

Min. 30 mm

Bez oceny

40.

Aktywna kolimacja-automatyczne ograniczenie wiązki promieniowania w trakcie wykonywania skanu spiralnego w celu ograniczenia dawki

Tak

Bez oceny

41.

Matryca rekonstrukcyjna obrazu

Min.

512 x 512

Największa – 3 pkt

Graniczna 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

42.

Matryca prezentacyjna obrazu

Min.

1024 x 1024

Bez oceny

43.

Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) przy jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw, dla pola akwizycyjnego 50 cm w punkcie 2% krzywej MTF (pl/cm)

Min. 15 pl/cm

Podać parametry skanu

Największa – 3 pkt

Graniczna 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

44.

Dawka (CTDIvol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej lub statystycznej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU ±10% i napięciu maks 120kV, w płaszczyźnie xy Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta)

Max. 11 mGy

Podać

Najmniejsza – 3 pkt

Graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

45.

Podać dawkę (CTDIvol) konieczną do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej lub statystycznej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU ±10% i napięciu maks 120kV, w płaszczyźnie xy Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta)

Podać

Najmniejsza – 3 pkt

Największa – 0 pkt

Pozostałe

proporcjonalnie

46.

Możliwość automatycznego wykonania spiralnego badania wieloodcinkowego

Tak

Bez oceny

47.

Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym

(w trakcie skanowania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie.

Tak

Bez oceny

48.

Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu topograficznego

Min. 170cm

Największa 3 punkty

Graniczna 0 Pozostałe proporcjonalnie

49.

Akwizycja spiralna i rekonstrukcja obrazów w trybie wysokiej rozdzielczości.

Tak

Bez oceny

50.

Iteracyjny algorytm rekonstrukcji poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, pozwalający na redukcję dawki promieniowania

bez pogorszenia jakości obrazu, we wszystkich rodzajach badan

Tak

Bez oceny

V

KONSOLA OPERATORSKA51.

Dwumonitorowa, dwustanowiskowa konsola operatorska (umożliwiająca jednoczesną pracę operatora tomografu wykonującego badanie oraz lekarza diagnosty analizującego niezależnie np. obrazy innych pacjentów)

Tak

Bez oceny

52.

Przekątna kolorowych monitorów LCD konsoli operatorskiej

Min. 19 cali

Bez oceny

53.

Szybkość rekonstrukcji obrazów matrycy 512x512 z najlepszą jakością ze skanu pełnego

Min. 16 obrazów/s

Największa – 5 pkt

Graniczna 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

54.

Pojemność dysku twardego dla obrazów (512x512) bez kompresji wyrażona ilością obrazów

Min. 200 000

Największa – 5 pkt

Graniczna 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

55.

System podtrzymujący zasilenie konsoli operatorskiej przy utracie zasilania sieciowego, czas podtrzymania minimum 5 minut

Tak

Bez oceny

56.

Akwizycja obrazów do badań:


Bez oceny


 • Pulmonologicznych z detekcją guzków płuc oraz zmian przyopłucnowych

Tak

Bez oceny


 • Naczyń obwodowych

Tak

Bez oceny


 • Perfuzji mózgowej

Tak

Bez oceny


 • Perfuzji narządów miąższowych

Tak

Bez oceny


 • Kolonoskopowych

Tak

Bez oceny


 • Wirtualnej endoskopii z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach

Tak

Bez oceny

57.

Rekonstrukcje MPR w tym skośne i krzywoliniowe

Tak

Bez oceny

58.

Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT, w tym: rekonstrukcja MPR (thick i thin) – edycja 3D, rekonstrukcje SSD- rekonstrukcja angio – CT ( Min IP i Max IP)

Tak

Bez oceny

59.

VRT ( Volume Rendering Technique)

Tak

Bez oceny

60.

Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:

 • Storage SCP/SCU

 • Print

 • Query/Retrieve SCP/SCU

 • Modality Worklist Management

 • Modality Performance Procedure Step

Tak

Bez oceny

61.

Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD w standardzie DICOM 3.0

Tak

Bez oceny

62.

Możliwość odtwarzania badania na PC bez specjalizowanego oprogramowania (przeglądarka DICOM nagrywana na płycie)

Tak

Bez oceny

63.

Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem

Tak

Bez oceny

64.

System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim

Tak

Bez oceny

65.

Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle ( w trakcie skanowania)

Tak

Bez oceny

66.

Pomiary geometryczne

Tak

Bez oceny

67.

Pomiary analityczne

Tak

Bez oceny

 

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt