EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa
Informacja o wyborze oferty- zestaw endoskopowy, oprogramowanie
Informacja o wyborze oferty- sprzęt endoskopowy
Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.
Ogłoszenie o zamówieniu - zestaw endoskopowy -1 sztuka, oprogramowanie do obsługi badań endoskopowych- 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - szafka endoskopowa 1 sztuka
Informacja o wyborze oferty- drzwi RTG komplet
Zapytanie ofertowe - Drzwi RTG komplet- 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury 3 m2 w pokoju przygotowania pacjenta do badań tomograficznych.
Ogłoszenie o zamówieniu -Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Informacja o wyborze oferty- wózek do zestawów endoskopowych.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa z wieszakami.
Informacja o wyborze oferty- stół endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Stół endoskopowy – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 2.
Zapytanie ofertowe - wózek do zestawów endoskopowych – 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - STÓŁ ENDOSKOPOWY OPERACYJNY
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o unieważnieniu wyboru dostawcy prac niezbędnych do instalacji tomografu w pomieszczeniu do wykonywania badań tomograficznych z dnia 6.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,
Informacja o wyborze oferty- System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie mózgowia
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do wykonywania fluoroskopii
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do angio DSA w obszarze szyi i głowy
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny i analizy dynamiki guzków płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii
Ogłoszenie o zamówieniu-System tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2013 na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją - poprawiona.
Ogłoszenie o zamówieniu -System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o wyborze oferty- wyniki prac badawczo-rozwojowych
Informacja o wyborze oferty - sprzęt endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Autoklaw
Ogłoszenie o zamówieniu - System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o wyborze oferty- Prace wykończeniowe niezbędne do przystosowania pomieszczeń do świadczenia usług w zakresie kolonoskopii i gastroskopii.
Informacja o wyborze oferty-prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu.
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013
Zapytanie ofertowe - Klimatyzator– 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami- 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace wykończeniowe
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace niezbędne do instalacji tomografu
Zapytanie ofertowe Szafka endoskopowa – 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę systemu klimatyzacji.
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe.
Zapytanie ofertowe - Klimakonwektor – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.1
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.2
Informacja o wyborze oferty, zakup mammografu
Informacja o wyborze oferty automatycznej myjni do endoskopów
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Gastroskop
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Kolonoskopy
Informacja o wyborze oferty Gastroskop
Informacja o wyborze oferty Kolonoskop
Ogłoszenie o zamówieniu ultra cienki gastroskop
Informacja o wyborze oferty ultracienkiego gastroskopu
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Aparat do Znieczulenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Myjnia
Informacja o wyborze oferty aparatu do znieczulenia.
Ogłoszenie o zamówieniu Mammograf
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe - Zakres prac wykończeniowych.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Ogłoszenia o zamówieniach UE. / Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.

VIII

WYPOSAŻENIE96.

Dwugłowicowa automatyczna strzykawka do injekcji kontrastu:

Tak

Bez oceny


 • Podwójna głowica na statywie na kółkach ze zintegrowanym wieszakiem na płyny

Tak

(*)Bez oceny


 • Kolorowy , dotykowy panel sterujący

Tak

(*)Bez oceny


 • Możliwość przeprowadzenia injekcji jednocześnie z obu wkładów (kontrast i roztwór soli fizjologicznej) z zaprogramowaniem procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu

Tak

(*)Bez oceny


 • Możliwość graficznego monitorowania ciśnienia w trakcie injekcji

Tak

(*)Bez oceny


 • Możliwość injekcji testowej i wielofazowej do min. 5 faz

Tak

(*)Bez oceny


 • Możliwość zapamiętania min 20 protokołów injekcji

Tak

(*)Bez oceny


 • Podgrzewanie wkładów (kontrastu i roztworu soli fizjologicznej)

Tak

(*)Bez oceny

97.

Opakowanie wkładów - 50 kpl., 100 kpl. z łączniki do strzykawek

Tak , podać nazwę , typ i producenta/

Bez oceny

98.

Duplikator do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD z wynikami badań pacjentów (robot) o wydajności min. 30 płyt CD/godz. zawierające minimum 2 nagrywarki oraz min. 2 zasobniki na min. 50 płyt każdy. Urządzenie wraz z komputerem sterującym, kompatybilne z oferowanym systemem PASC/RIS.


Tak

Bez oceny

IX

WYMAGANE OPCJE ROZBUDOWY99.

Możliwość rozbudowy bez wymiany gantry o pakiet kardiologiczny o zawartości:

 • Zwiększenie prędkości obrotowej układu lampa/detektor do co najmniej 2.5 obr/s

 • Wyposażenie tomografu w kardiomonitor zintegrowany z gantry lub na wózku jezdnym;

 • Modulacja promieniowania X sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych);

 • Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą retrospektywną (skanem spiralnym) – kliniczne badanie naczyń wieńcowych i badanie funkcjonalne;

 • Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą prospektywną (skanem aksjalnym) - skriningowe badanie stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych;

 • Minimalna rozdzielczość czasowa kardiologiczna dla rekonstrukcji jednosegmentowej ( z danych zbieranych z jednego cyklu pracy serca) nie gorsza niż 200 ms;

 • Badanie serca z niską dawką z wykorzystaniem sekwencyjnego skanowania aksjalnego lub spiralnego;

 • Oprogramowanie konsoli operatorskiej umożliwiające akwizycję obrazów do badań kardiologicznych z oceną naczyń wieńcowych;

 • Oprogramowanie konsoli operatorskiej umożliwiające rekonstrukcje badania serca metodą retrospektywną i prospektywną;

 • Oprogramowanie kardiologiczne umożliwiające na konsoli operatorskiej analizę lewego przedsionka i lewej komory serca;

 • Pakiet oprogramowania kardiologicznego na konsoli lekarskiej umożliwiający badanie stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych – calcium scoring, badanie naczyń wieńcowych (automatyczne odrzucanie tkanek otaczających serce, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia wieńcowego – przekroje poprzeczne, przekroje podłużne, przebieg naczynia, wyznaczanie stenozy), ocenę parametrów czynnościowych lewego przedsionka serca, pomiary światła i geometrii żył płucnych, w pełni automatyczną analizę parametrów funkcjonalnych lewej komory serca (objętość skurczowa i rozkurczowa, objętość wyrzutowa, frakcja wyrzutowa, kurczliwość odcinkowa lub pogrubienie ściany, ruchomość ściany).

Tak

Bez oceny


Wymagania instalacyjne100.

Zapewnienie połączenia tomografu komputerowego z systemem Ris/PACS posiadanym przez zamawiającego.

TAK

Bez oceny

101.

Gwarancja minimum 24 miesiące

TAK podać

1 punkt za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej 24 miesięcy- nie więcej niż 12 punktów

 

 1. Wyposażenie dodatkowe:

 • Automatyczny dwukomorowy wstrzykiwacz kontrastu z interfejsem do współpracy ze skanerem

 • Serwer archiwizacji , Informatyczny System Radiologiczny (RIS)

 • Duplikator do wypalania płyt

 • Serwer archiwizacji

- Funkcje dostarczane przez system - minimalne parametry

Parametr

Wartość

Moduł PACS

Tak

Moduł PACS archiwum online w GB

Min.4000 GB

Moduł PACS - liczba urządzeń DICOM

Min. 3 urządzenia

Moduł PACS – obsługa filmów DICOM (usg)

Tak

Moduł HIS Worklist

Tak

Moduł HIS Worklist – konfiguracja zapytań

Tak

Statystyki obciążeń systemu

Tak


- Minimalne Parametry techniczne serwera:

Parametr

Serwer archiwizacji ExPACS

Procesor

Min. Intel Xeon 2,0 Ghz

Pamięć RAM

Min. 16 GB

Macierz dyskowa

Min. 4000 GB

Karta sieciowa

Min.1 Gb/s

Nagrywarka DVD

Tak

Obudowa

Min. 19”, przystosowana do montażu w szafie

System NAS do backup

Min 2 TB

Zasilacz awaryjny

Min. 19”, przystosowany do montażu w szafie 2500VA

Klawiatura, mysz optyczna

Tak
 • Radiologiczny system informatyczny RIS - minimalne parametry:


Parametr

Wartość

moduł RIS

Tak

moduł RIS liczba równoczesnych użytkowników systemu

10

moduł RIS Administrator

Tak

moduł RIS Lekarz

Tak

moduł RIS Rejestracja

Tak

moduł RIS Sekretariat (w tym moduł raportowy)

Tak

moduł RIS Technik

Tak

RIS Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim

Tak

RIS Rejestrację zgodną z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ

Tak

RIS Rejestrację pacjentów obcokrajowców

Tak

RIS Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań

Tak

RIS Walidację poprawności wpisu numeru PESEL

Tak

RIS System, który automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL

Tak

RIS System, który identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających

Tak

RIS System, który identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu

Tak

RIS Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL)

Tak

RIS Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy

Tak

RIS Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem

Tak

RIS Rejestrację pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL – liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia

Tak

RIS Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu

Tak

RIS Współpraca systemu z Robotem, w trybie awaria robota system automatycznie pozwala wypalać płyty z badaniami ręcznie

Tak

RIS Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie

Tak

RIS Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych)

Tak

RIS Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej

Tak

RIS Integracja badań wykonanych przez technika z „barcodem” pacjenta (automatyczne wyświetlanie badań do opisu i diagnozy bez konieczności wyszukiwania pacjenta po atrybutach)

Tak

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt