EndoMedica
Współpraca
Dla pacjentów
O klinice
Badania profilaktyczne
Cennik
Wydarzenia
Ogłoszenia o zamówieniach UE.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa
Informacja o wyborze oferty- zestaw endoskopowy, oprogramowanie
Informacja o wyborze oferty- sprzęt endoskopowy
Ogłoszenie o zamówieniu - wieża endoskopowa, gastroskopy, kolonoskopy, myjnie antyalergiczne do endoskopów, zestawy do rejestracji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów, oprogramowanie do integracji endoskopowego systemu dokumentacji i archiwizacji badań.
Ogłoszenie o zamówieniu - zestaw endoskopowy -1 sztuka, oprogramowanie do obsługi badań endoskopowych- 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - szafka endoskopowa 1 sztuka
Informacja o wyborze oferty- drzwi RTG komplet
Zapytanie ofertowe - Drzwi RTG komplet- 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury 3 m2 w pokoju przygotowania pacjenta do badań tomograficznych.
Ogłoszenie o zamówieniu -Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o wyborze oferty - prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Informacja o wyborze oferty- wózek do zestawów endoskopowych.
Informacja o wyborze oferty- szafa endoskopowa z wieszakami.
Informacja o wyborze oferty- stół endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Stół endoskopowy – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami – 1 sztuka
Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 2.
Zapytanie ofertowe - wózek do zestawów endoskopowych – 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - STÓŁ ENDOSKOPOWY OPERACYJNY
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru wykonawcy glazury
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace niezbędne do instalacji tomografu.
Informacja o unieważnieniu wyboru dostawcy prac niezbędnych do instalacji tomografu w pomieszczeniu do wykonywania badań tomograficznych z dnia 6.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wyniki prac badawczo-rozwojowych..
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych,
Informacja o wyborze oferty- System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie mózgowia
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do wykonywania fluoroskopii
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do angio DSA w obszarze szyi i głowy
Ogłoszenie o zamówieniu - Oprogramowanie do oceny i analizy dynamiki guzków płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii
Ogłoszenie o zamówieniu-System tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2013 na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją - poprawiona.
Ogłoszenie o zamówieniu -System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 12.04.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie dostawcy systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją
Informacja o wyborze oferty- wyniki prac badawczo-rozwojowych
Informacja o wyborze oferty - sprzęt endoskopowy.
Zapytanie ofertowe - Autoklaw
Ogłoszenie o zamówieniu - System tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 2 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 3 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Załącznik nr 1 część nr 4 do ogłoszenia z dnia 9.03.2013 na zakup systemu tomografii komputerowej wraz z instalacją.
Informacja o wyborze oferty- Prace wykończeniowe niezbędne do przystosowania pomieszczeń do świadczenia usług w zakresie kolonoskopii i gastroskopii.
Informacja o wyborze oferty-prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu.
Ogłoszenie o zamówieniu- Wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolonoskop video, Gastroskop video, Monitor, Procesor video, Źródło światła, Pompa, Ssak endoskopowy, System dokumentacji, Stanowisko robocze do systemu archiwizacji, Automatyczna myjnia do endoskopów.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.02.2013
Zapytanie ofertowe - Klimatyzator– 1 sztuka.
Zapytanie ofertowe - Szafa endoskopowa z wieszakami- 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace wykończeniowe
Ogłoszenie o zamówieniu-Prace niezbędne do instalacji tomografu
Zapytanie ofertowe Szafka endoskopowa – 1 sztuka.
Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na zmianę systemu klimatyzacji.
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe niezbędne do instalacji tomografu
Informacja o wyborze oferty- prace wykończeniowe w pomieszczeniach do endoskopii.
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe.
Zapytanie ofertowe - Klimakonwektor – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.1
Ogłoszenie o zamówieniu Prace Wykończeniowe wer.2
Informacja o wyborze oferty, zakup mammografu
Informacja o wyborze oferty automatycznej myjni do endoskopów
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Gastroskop
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Kolonoskopy
Informacja o wyborze oferty Gastroskop
Informacja o wyborze oferty Kolonoskop
Ogłoszenie o zamówieniu ultra cienki gastroskop
Informacja o wyborze oferty ultracienkiego gastroskopu
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Aparat do Znieczulenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ardi Myjnia
Informacja o wyborze oferty aparatu do znieczulenia.
Ogłoszenie o zamówieniu Mammograf
Ogłoszenie o zamówieniu - Prace wykończeniowe - Zakres prac wykończeniowych.
Jakość
Str. główna Kontakt  

Ogłoszenia o zamówieniach UE. / Zapytanie ofertowe - Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

21.11.2013

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę łóżek reanimacyjnych na salę wybudzeń- 3 sztuki.

Zamawiający

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

NIP: 947-10-72-104

REGON: 471304258

Sposób udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.)


Tytuł projektu:

Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów.”

Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-319/12

Nazwa osi priorytetowej i działania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość

Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw


Przedmiot zamówienia:


Łóżka reanimacyjne na salę wybudzeń - 3 sztuki


Opis przedmiotu zamówienia:

Zakupione zostaną specjalistyczne łóżka, które będą miały opcję ustawienia pozycji reanimacyjnej. Pacjenci po przeprowadzonych badaniach i zabiegach, które zostaną wprowadzone w ramach projektu będą umieszczani na specjalistycznych łóżkach reanimacyjnych. Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z leżem 4 – segmentowym.Parametry wymagane

Lp.

Opis parametrów wymaganych

Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża

(Nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach)

Długość całkowita: 2180 mm

Szerokość całkowita 990 mm

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 390 do 830 mm

Zasilanie elektryczne 220-240 V

Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 140mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych

Na całej długości leża tworzywowe listwy chroniące łóżko i ściany przed otarciami

Leże łóżka czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome

Leże wypełnione płytami z tworzywa ABS odporne na działanie wysokiej temperatury , środków dezynfekujących oraz działanie UV. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR)

Autokontur segmentu oparcia pleców

Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta


W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców od 0 do 72 stopni (+/- 20)

- segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50)

- pozycja Trendlelenburga od 0 do 20 stopni (+/- 20)

- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 20 stopni (+/- 20)

- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym


Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiający łatwe sterowanie łóżkiem w nocy oraz panelem sterującym chowanym pod leżem. Dodatkowy Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych.

Łóżko posiada funkcję krzesła kardiologicznego. Łóżko posiada funkcję przedłużenia leża o 200 mm

Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.

Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) umożliwiająca wykorzystanie jako deska reanimacyjna

Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości (bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża).

Wysuwana za pomocą mechanizmu rolkowego półka do odkładania pościeli

W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Elastyczne listwy odbojowe po bokach leża na całej jego długości chroniące łóżko przed uderzeniami.

Możliwość elektronicznego blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym. Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi. Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym. Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania przyciskiem na panelu centralnym.

Elastyczne, tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami.

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową

Siłowniki spełniające wymagania IP-66

Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg.

Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta

Łóżko wyposażone w:

  1. Materac z tkaniny oddychającej, paroprzepuszczalnej, łatwo zmywalnej, odporny na dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Pokrowiec materaca na zamek z zakładką zabezpieczającą przed przedostawaniem się płynów do wewnątrz. Pokrowiec z możliwością prania

  2. Materac przedłużenia leża


  • Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE,

  • WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych

  • Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot.

  • Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami

  • Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych

Gwarancja min. 24 miesiące

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat

Czas reakcji serwisu max. 24 godz.

Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów, oraz ramy leżaOpis sposobu obliczania ceny:


Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:

C = (Cmin /Cb ) x 60%

gdzie:

C - cena

Cmin cena najniższa

Cb – cena badana


a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Opis kryteriów wyboru ofert

Kryterium

Waga

Cena

60,00

Funkcjonalność

40,00

Razem

100,00


Cena- Za spełnienie kryterium cena oferent może uzyskać od 0 do 60 punktów zgodnie z przedstawionym sposobem obliczania ceny.

Funkcjonalność- Za spełnienie kryterium funkcjonalność oferent może uzyskać od 0 do 40 punktów. Kryterium funkcjonalność zostanie ocenione na podstawie informacji uzyskanych od oferentów. Kryterium funkcjonalność obejmuje: parametry techniczne, niezawodność sprzętu, trwałość sprzętu, łatwość w obsłudze i konserwacji. Oferent uzyska maksymalną liczbę 40 punktów w ramach kryterium funkcjonalność jeżeli oferowany sprzęt będzie charakteryzował się najlepszymi parametrami technicznymi, będzie najbardziej trwały i niezawodny.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 12.06.2015.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać opis oferowanych łóżek reanimacyjnych, dane oferenta oraz informację o cenie. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być podpisana oraz zawierać stempel firmy i datę wystawienia oferty.

W przypadku, gdy do porównania ofert konieczne będzie przeliczanie cen wyrażonych w walutach obcych na złotówki stosowany będzie kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert

Oferty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Zamawiającego na adres:

ARDI SPÓŁKA Z O.O

Ul. Brukowa 8

91-341 Łódź

fax: 42 272 39 27

adres poczty elektronicznej: projekty@ardi.pl

Oferty należy dostarczyć do dnia 28.11.2013 do godziny 24.00

Otwarcie ofert nastąpi po dniu 28.11.2013 w siedzibie firmy Ardi sp. z o.o. przy ul. Brukowej 8 w Łodzi.


Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji uzyskanych od oferenta.

Informacja o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Informujemy, iż firmie Ardi spółka z o. o zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na zakup łóżek reanimacyjnych, które zostaną zakupione w ramach niniejszego zamówienia.


Zastrzeżenie

Zamawiający może zmienić warunki udzielania zamówienia lub unieważnić postępowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdyby jej przyjęcie wiązało się z realizacją projektu: Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów.” niezgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw lub niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdyby w ogłoszeniu znalazła się jakakolwiek nazwa własna należy dodać do niej określenie „lub równoważny”, a oferent może przedstawić rodzaj/typ urządzenia równoważnego.

Dariusz Jarosiński

Prezes Zarządu

design by VENTI Home | Współpraca | Dla pacjentów | O klinice | Badania profilaktyczne | Cennik | Wydarzenia | Ogłoszenia o zamówieniach UE. | Jakość | Kontakt